เลนส์สายตา

เลนส์มัลติโค๊ต ( Multicoat )
เลนส์บลูกรองแสงมือถือ และ คอม
เลนส์เปลี่ยนสี Auto uv400
เลนส์บลูออโต้ กรองแสงมือถือ และ เปลี่ยนสี