ต้อลม ตุ่มนูนสีออกเหลืองที่เกิดขึ้นบริเวณหัวตา หางตามัน คืออะไร ?

ต้อลม

ต้อลม ตุ่มนูนสีออกเหลืองที่เกิดขึ้นบริเวณหัวตา หรือ หางตามันคืออะไร ?

คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าตุ่มที่สีเหลืองที่นูนออกมาบริเวณหัวตาหรือหางตามันคืออะไร สาเหตุเกิดจากอะไร และจะรักษาได้อย่างไร

ในสภาวะปกติของดวงตาเยื่อบุตาขาวจะมีลักษณะใสที่ปกคลุมบริเวณตาขาว (Sclera) ของดวงตา

ต้อลม หรือ Pinguecula เป็นความเสื่อมของเส้นใยคอลลาเจน (Collagen fiber) ที่ทำให้เกิดแผ่นหรือตุ่มนูนสีเหลืองบริเวณ
เยื่อบุตาขาว (Conjunctival) โดยส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณหัวตา แต่อาจจะถูกพบที่บริเวณหางตาได้เช่นกัน ส่วน ต้อเนื้อ หรือ Pterygium
เกิดขึ้นจากการลุกลามจากบริเวณเยื่อบุตาขาวเข้าไปที่กระจกตาบางส่วน โดยจะมีลักษณะเหมือนแผ่นเนื้อสีแดง รูปสามเหลี่ยม และมีเส้นเลือดมาเลี้ยงจำนวนมาก
ซึ่งอาจลามเข้าถึงกลางกระจกตาดังนั้นจะส่งผลต่อการมองเห็นของคุณ

สาเหตุของการเกิดต้อเนื้อต้อลม

            ต้อเนื้อต้อลมส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) ที่มีในแสงแดดเป็นเวลานาน
ร่วมกับการสัมผัสกับลม ฝุ่น ควัน และความร้อนที่ทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อตา

อาการของต้อเนื้อต้อลม

            ผู้ที่เป็นต้อลมและต้อเนื้อ  จะมีอาการที่หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงมีอาการตาแดง บวมคันตา  เคืองตา แสบตา 
น้ำตาไหล โดยทั่วไปต้อลมและต้อเนื้อจะไม่ทำให้เกิดตามัว ยกเว้นต้อเนื้อที่เป็นมากและจะลามเข้ามากลางกระจกตา 

การรักษาต้อเนื้อต้อลม

            กรณีที่เป็นไม่มาก ไม่มีอาการผิดปกติ สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้โดยไม่มีอันตรายสามารถใส่แว่นกันแดด 
เมื่อออกกลางแจ้งเพื่อลดการโดนรังสี UV และลดอาการต่างๆ ถ้ามีอาการอาจใช้ยาหยอดตาหรือสารหล่อลื่น
เช่น น้ำตาเทียม ยาหยอดตาผสมสเตียรอยด์ในระยะสั้น เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองตาและทำให้ตาไม่แดง 
แต่อย่างไรก็ตามยาหยอดตาไม่สามารถทำให้ต้อลมต้อเนื้อหายไปได้ และ

สุดท้ายจะทำการผ่าตัดในกรณีที่ต้อเนื้อลุกลามเข้าไปบนกระจกตาพอสมควร  มีการมองเห็นลดลงจากต้อเนื้ออย่างผิดปกติ
หรือเพื่อความสวยงาม ถ้าเป็นน้อย ไม่จำเป็นต้องทำผ่าตัด  ส่วนต้อลมนั้นไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออกเพราะไม่มีอันตรายต่อตา