สายตาคนแก่ หรือ สายตาตามวัย คืออะไร?

สายตาคนแก่ หรือ สายตาตามวัย คืออะไร ตรวจสายตาฟรี ร้านแว่นตา Siamglasses

สายตาคนแก่ หรือ สายตาตามวัย คืออะไร?

     คำว่า “สายตาคนแก่” หรือ “สายตาตามวัย” นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกอาการ Presbyopia ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสียความสามารถในการมองสิ่งของใกล้ เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสายตาไม่สามารถโฟกัสในระยะใกล้ได้เท่าเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตาขณะที่เข้าสู่วัยหนึ่ง

    อาการของสายตาคนแก่มักเริ่มปรากฎเมื่อมีอายุประมาณ 40-50 ปีขึ้นไป โดยสัญญาณเด่นคือความยากลำบากในการอ่านหนังสือหรือมองสิ่งของที่อยู่ใกล้ และมักจะรู้สึกว่าต้องเอื้อมมือหรือเลื่อนหน้าหนังสือออกไปใกล้ขึ้นเมื่อต้องการมองอย่างชัดเจน

     การแก้ไขสายตาคนแก่ทั่วไปคือการใช้แว่นตาที่มีความสามารถในการโฟกัสสำหรับการมองสิ่งของที่อยู่ใกล้ เช่น แว่นสายตาสำหรับอ่าน (reading glasses) หรือเลนส์โปรเกรสซีฟ (progressive lenses) ซึ่งช่วยให้สามารถมองสิ่งของที่อยู่ใกล้และไกลได้อย่างเรียบร้อย และในบางกรณี อาจจะใช้เลนส์ติดต่อหรือการผ่าตัดเพื่อแก้ไขอาการ Presbyopia อย่างถาวร

เลนส์แก้ปัญหา สายตาคนแก่ หรือ สายตาตามวัย

เลนส์ที่ใช้ในการแก้ไขสายตาคนแก่หรือสายตาตามวัยในกรณีของ Presbyopia สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ได้ดังนี้:

  1. แว่นตาสำหรับอ่าน (Reading Glasses): เป็นแว่นตาที่มีเลนส์ที่โฟกัสไว้สำหรับการมองสิ่งของที่อยู่ใกล้ เช่น อ่านหนังสือ ดูข้อความบนโทรศัพท์มือถือ หรือการทำงานที่ต้องการความชัดเจนในระยะใกล้

  2. เลนส์โปรเกรสซีฟ (Progressive Lenses): เป็นเลนส์ที่มีความสามารถในการโฟกัสสำหรับการมองสิ่งของที่อยู่ใกล้ กลาง และไกล โดยไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างโซนการโฟกัส เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

  3. เลนส์โปรเกรสซีฟที่ปรับแต่ง (Customized Progressive Lenses): เลนส์ที่ถูกปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการโฟกัสที่ดีที่สุดในทุกระยะ

  4. เลนส์ Contact Lenes (Contact Lenses for Presbyopia): สำหรับบางคนที่ไม่ต้องการสวมแว่น หรือต้องการความสวยงามที่มิใช่แว่น สามารถใช้ contact lenes ที่สามารถแก้ไขปัญหา Presbyopia ได้

การเลือกใช้เลนส์แก้ปัญหาสายตาคนแก่นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและสะดวกสบายของแต่ละบุคคล โดยควรพิจารณาความสามารถในการปรับแต่งของเลนส์ ความสะดวกสบายในการใช้งาน และความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานประจำวัน