เด็กไม่ควรเล่นมือถือ นานเกินกว่ากี่ชั่วโมงต่อวัน

เด็กไม่ควรเล่นมือถือ นานเกินกว่ากี่ชั่วโมงต่อวัน ตรวจสายตาเด็ก ร้านแว่นตา Siamglasses

เด็กไม่ควรเล่นมือถือ นานเกินกว่ากี่ชั่วโมงต่อวัน

การเล่นมือถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามอายุของเด็ก และปัจจัยอื่นๆ เช่น ความจำเป็นและคุณค่าการใช้เวลาในกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น แต่มีแนวทางทั่วไปที่ส่งเสริมให้เด็กไม่ควรเล่นมือถือนานเกินไปต่อวัน ดังนี้:

  1. วัยเด็ก (0-2 ปี): ไม่ควรให้เด็กวัยนี้เล่นมือถือเลย ตั้งแต่เด็กเกิดถึง 2 ปี การใช้เวลาในการสื่อสารกับผู้ดูแลหรือการเล่นกับของเล่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาสมองและความสัมพันธ์

  2. วัยเด็ก (3-5 ปี): ให้เวลาการใช้มือถือไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และใช้เวลาที่เหลือในการเล่นกับของเล่นและกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ

  3. วัยเรียน (6-13 ปี): ปรับให้เวลาการใช้มือถือไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน และส่วนเวลาที่เหลือให้ใช้สำหรับกิจกรรมศึกษา การอ่านหนังสือ กีฬา หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์

  4. วัยรุ่น (14-17 ปี): ควรจำกัดเวลาการใช้มือถือไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงต่อวัน และส่วนเวลาที่เหลือให้ใช้ในกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและความสามารถต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือการทำงานอดิเรก

การจำกัดเวลาการใช้มือถือทำให้เด็กมีเวลาสำหรับกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ และช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต

ผลเสียของเด็ก เล่นมือถือ เป็นเวลานาน

การให้เด็กเล่นมือถือเป็นเวลานานอาจมีผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้ดังนี้:

  1. สุขภาพตา: เล่นมือถือเป็นเวลานานอาจทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของสายตา และอาจเสี่ยงต่อการพัฒนาปัญหาสายตา เช่น สายตาสั้น สายตาเหนื่อย หรือโรคตาสายตาเพลียง

  2. สุขภาพจิต: เด็กที่เล่นมือถือเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการพัฒนาปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ซึมเศร้า หรือโรคซึมเศร้า เนื่องจากการเสพติดกับสื่อโซเชียลและการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

  3. การพัฒนาสมอง: การเล่นมือถือเป็นเวลานานอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็ก โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพสมองและทักษะทางสังคม การเล่นเกมหรือสื่ออินเทอร์เน็ตอาจทำให้เด็กขาดการเรียนรู้และปฏิบัติตามสังคมที่เหมาะสม

  4. การพัฒนากาย: เด็กที่เล่นมือถือเป็นเวลานานมักมีแนวโน้มที่จะนั่งนิ่งเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการพัฒนากล้ามเนื้อและกระดูกในเด็กไม่เพียงพอ

  5. ความรุนแรง: เด็กที่เล่นมือถือเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการเผชิญกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงในสื่อออนไลน์ ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออันตราย

  6. การสื่อสารระหว่างครอบครัว: เวลาที่เด็กใช้กับมือถือเป็นเวลานานอาจทำให้ลดเวลาที่ใช้สื่อสารระหว่างครอบครัว ซึ่งสื่อสารที่ดีและเข้าใจกันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ดังนั้น การจำกัดเวลาการเล่นมือถือของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคม สมอง และสุขภาพทั้งร่างกายและจิตให้ดีขึ้น