วิธีการตรวจวัดสายตา เพื่อหาค่าสายตาที่ดีที่สุด ของ Siamglasses Optical

วิธีการตรวจวัดสายตา เพื่อหาค่าสายตาที่ดีที่สุด ของ Siamglasses Optical ตรวจฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการตรวจวัดสายตา เพื่อหาค่าสายตาที่ดีที่สุด
ของร้านแว่นตา Siamglasses Optical

การตรวจวัดสายตาเพื่อหาค่าสายตาที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาการมองไกลไม่ชัดหรือมองใกล้ไม่ชัดมักจะผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ประวัติการรักษาและอาการ: ผู้เชี่ยวชาญจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติการรักษาและอาการที่คุณมี เช่น ประวัติการมีโรคตาบอด การผ่าตัดตา หรืออาการสายตาไม่ชัดในสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น

 2. การตรวจการมองใกล้และการมองไกล: ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจวัดสายตา
  – ตรวจด้วยเครื่องวัดสายตา Auto Refractrometer
  – ตรวจการมองเห็นตาเปล่า เทียบกับ คนสายตาปกติ
  – ตรวจสายตาละเอียด ด้วยเครื่อง Phoropter
  – ตรวจสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว
  – ตรวจปัญหาตาล้า มองใกล้ไม่ชัด 
  – ตรวจปัญหาสายตายาวตามวัย 

 3. การทดสอบใส่เลนส์จริง: การทดสอบการโฟกัสช่วงระยะต่างๆ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการโฟกัสสำหรับการมองใกล้และการมองไกลของสายตา โดยใช้เลนส์ทดสอบตามค่าสายตาจริง ของผู้ใช้ ก่อน สั่งตัดเลนส์สายตาจริง

 4. แนะนำเลนส์ที่เหมาะสม: ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำ เลนส์ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน และ ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อแก้ปัญหาได้ความถูกต้องที่สุด

 5. เลือกแว่นตาที่เหมาะสม : ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำ กรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ตามความชอบ โครงหน้าของผู้ใช้ สี วัสดุ และ ความต้องการในการนำไปใช้งาน

 6. วัดตำแหน่ง PD และ PH : ผู้เชี่ยวชาญจะวัด PD ตำแหน่งตาดำ และ ความสูงตาดำ เพื่อใช้ในการประกอบเลนส์สายตา บนกรอบแว่นตา เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่สบายตาที่สุด ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการ ตัดเลนส์สายตา
 7. ปรับดัดกรอบแว่นตา : ผู้เชี่ยวชาญจะปรับ ดัด กรอบแว่นตาให้ผู้ใช้ สวมใส่ได้สบายที่สุด
 8. การบันทึกข้อมูลและให้คำแนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าสายตาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสายตา การเลือกใช้แว่นตา หรือการรักษาอื่นๆ ตามความเหมาะสม

การตรวจวัดสายตาเพื่อหาค่าสายตาที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณได้รับการดูแลสายตาที่เหมาะสมและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ระยะเวลาตรวจสายตา ประมาณ 20 – 60 นาที